Temperature

The API documentation:

Example:

def print_temperature(temperature):
  print(f"Temperature update: {temperature}°C")


with KaspersMicrobit.find_one_microbit() as microbit:
  # read the current temperature / lees de huidige temperatuur
  print(f"The temperature is now: {microbit.temperature.read()}")

  # check how often temperature updates will occur if you listen to them with notify
  # / lees hoe vaak temperatuur updates doorgestuurd worden wanneer je er naar luistert met notify
  print(f"Listen for temperature updates every {microbit.temperature.read_period()} milliseconds")

  # listen for temperature updates / luister naar updates van de thermometer
  microbit.temperature.notify(print_temperature)

  time.sleep(5)

  # change the update interval / wijzig het update interval
  print("Now slow down updates to 3000 milliseconds")
  microbit.temperature.set_period(3000)

  print(f"Temperature updates will now occur every {microbit.temperature.read_period()} milliseconds")

  time.sleep(15)